Stegmotor

Ett typiskt system för en stegmotor innefattar en motor och en drivenhet med en styrdel, ett effektsteg och en strömförsörjning. Styrdelen ansvarar för att varje motorfas förses med rätt strömnivå i rätt ögonblick och effektsteget matar in strömmen som tas från en likstömskälla.


Läs mer
Produkttyp
Förfina resultat

Kategori

Leverantör

Montage

Tillämpning

Egenskaper

Produkttyp
Förfina resultat
Produktategorier
Fabrikat
Montage
Tillämpning
Egenskaper

Mer information om Stegmotor

Drivenheten matas vanligen med pulser och en riktningssignal från en indexer eller något programmerbart styrsystem. Dessa genererar ett pulståg, där frekvensen bestämmer motorns hastighet och antalet pulser motorns position.
En stegmotor har många användningsområden. Främst kan den användas till så kallade CNC-maskiner och andra typer av robotar. Att stegmotorn kan användas till dessa beror på att den är bra på att förflyttas ett litet avstånd med högt vridmoment, vilket i sin tur ger hög precision över rörelserna samtidigt som den är robust vilket är väldigt användbart när man vill bearbeta material.
Jämfört med andra typer av motorer, är stegmotorer bättre då man är ute efter precision över rörelsen och stort vridmoment över hastighet eller konstant rörelse. En radiostyrd bil med en stegmotor skulle inte vara praktiskt då stegmotorn rör sig ryckigt och skulle därför inte ge en jämn hastighet. Hur stora dessa ryck är beror på kvalitén av stegmotorn. Ju jämnare rörelse (ju färre grader per steg av motorn) man vill ha desto mer kostar den. I stället är den bäst i saker som en robot eller datorstyrd svarv där prioritet ligger på precisa rörelser och stort vridmoment.
Rent praktiskt passar de i kommersiella användningsområden som t ex scanners, skrivare, CD-läsare, hårddiskar, kameralinser, CNC-maskiner, 3D-printers med flera.
Utöver det rent tekniska är stegmotorn billig gentemot hur mycket kontroll den ger, den har högt vridmoment vid låga hastigheter, den är robust, den har en enkel konstruktion, kräver nästintill inget underhåll, den är väldigt pålitlig, den har fullt vridmoment vid stillastående om den har energi (det går alltså inte att vrida den), lätt att repetera rörelser, lång livslängd då den inte har några borstar som är i kontakt med rotorn (beror på kullagren i motorn) samt att man kan få många olika hastigheter enkelt.

Du vet väl att …

… de produkter vi visar på webbplatsen bara är ett urval av vad vi kan erbjuda? Hör gärna av dig om du saknar något eller har några funderingar.

Stigab Stig Ödlund AB
Lunastigen 3, 141 44 Huddinge
Tel: 08-97 09 90
E-post
apartmentsmartphoneclock