– SMOK-0730L

Solenoid Bistabil 14x16x30mm

Info
Ladda ner

Bistabila solenoider i D-format chassi för universiellt bruk. Utmärkande för dessa solenoider är stor dragkraft även vid lång slaglängd. Varianter med andra drivspänningar, upp till 240 VAC och med returfjäder, finns tillgängligt som standard. Solenoiderna kan mot förfrågan levereras i kundanpassade utföranden.
Bistabila solenoider fungerar enligt följande: Spolen spänningssätts -> Kärnan dras in. Därefter hålls kärnan fast i indraget läge av den permanentmagnet som finns monterad i solenoidens chassi. Hållkraften, tillika permanentmagnetens inverkan på dragkraften hos solenoiden framgår i kraft/väg diagrammet. För att frigöra kärnan krävs att spolen spänningsätts med motsatt polaritet. Därefter kan kärnan dras ut/tillbaka med hjälp av en returfjäder. Bistabila solenoider är speciellt lämpliga i batterimatade och andra applikationer där ingen strömförbrukning accepteras för att hålla solenoiden i draget läge.

Tekniska data

Vikt:34 gram
Vikt kärna:8 gram
Dimensioner:14 x 16 x 30 mm

Artikelnummer och dimensioner

Drivspänning för
Skjutande typResistans (Ohm)60% drift:30% drift:15% drift:10% drift:
SMOK-0730L4.8AA7.568.712.215
SMOK-0730L9.5AA301217.424.530
SMOK-0730L19-AA1202434.84960
SMOK-0730L38AA4804869.698120

Diagram

smok_0730L_diagram


Det finns ännu inga filer att ladda ner.

Allmän info

Fabrikat

Kategori

Typ

Montage

Tillämpning

Fråga oss

Martin Jonsson

Västra Sverige

Tel: 08-121 519 63

Skicka e-post

Andreas Ringsrud

Södra, sydöstra Sverige och Danmark

Tel: 08-121 519 55

Skicka e-post

Helena Benjamin

Norra och mellersta Sverige

Tel: 08-121 519 62

Skicka e-post

Niclas Qvist

Key account Sverige/Norge ansvarig

Tel: 08-121 519 57

Skicka e-post

Bistabila solenoider i D-format chassi för universiellt bruk. Utmärkande för dessa solenoider är stor dragkraft även vid lång slaglängd. Varianter med andra drivspänningar, upp till 240 VAC och med returfjäder, finns tillgängligt som standard. Solenoiderna kan mot förfrågan levereras i kundanpassade utföranden.
Bistabila solenoider fungerar enligt följande: Spolen spänningssätts -> Kärnan dras in. Därefter hålls kärnan fast i indraget läge av den permanentmagnet som finns monterad i solenoidens chassi. Hållkraften, tillika permanentmagnetens inverkan på dragkraften hos solenoiden framgår i kraft/väg diagrammet. För att frigöra kärnan krävs att spolen spänningsätts med motsatt polaritet. Därefter kan kärnan dras ut/tillbaka med hjälp av en returfjäder. Bistabila solenoider är speciellt lämpliga i batterimatade och andra applikationer där ingen strömförbrukning accepteras för att hålla solenoiden i draget läge.

Tekniska data

Vikt:34 gram
Vikt kärna:8 gram
Dimensioner:14 x 16 x 30 mm

Artikelnummer och dimensioner

Drivspänning för
Skjutande typResistans (Ohm)60% drift:30% drift:15% drift:10% drift:
SMOK-0730L4.8AA7.568.712.215
SMOK-0730L9.5AA301217.424.530
SMOK-0730L19-AA1202434.84960
SMOK-0730L38AA4804869.698120

Diagram

smok_0730L_diagram


Allmän info

Leverantör

Kategori

Produkttyp

Montage

Tillämpning

Ställ en fråga

Lars Falk

EMC, termiskt och display enhancement

Tel: 08-121 519 58

Skicka e-post

Liknande produkter

apartmenttagsmartphonebubbleclock