OTTO JH: Fleraxlig joystick för många funktioner

jh

JH är en serie Halleffekt-baserade joystickar för styr och kontrollapplikationer där höga krav ställs på livslängd och tillförlitlighet. Joysticken är därför speciellt lämplig i elhydrualiska applikationer på fordon och bruksmaskiner, t.ex. för påbyggnad av rotortilt, eller liknande funktioner.

Kapslad och robust

JH är kapslad enligt IP-64 eller IP68 och har en livslängd alltid överstigande 10 miljoner cykler. Joysticken klarar över 100 kg belastning på manöverarmen och den är också synnerligen okänslig för elektriska störningar och EMC-testad 100V/m. Detta har varit möjligt genom användningen av Ottos patenterade dubbla magnetsystem kring varje givare.

Temperaturkompenserad -40 till +85 °C

Efter slutmontage på fabrik sker en automatiserad mätning av sensorernas utsignaler. Dess karaktäristik mäts vid olika temperaturer och loggas i ett inbyggt chip, vilken sedan under hela joystickens livslängd ger korrekt kompensering vid temperaturskillnader. Chipet kan också programmeras för att tillgodose kundönskemål på utgångssignal, om annan karaktäristik än linjär utsignal önskas. Till exempel gällande dödband, logaritmisk kurva eller signal vid max utstyrning. Enkla, eller dubbla utgångssignaler? I vissa applikationer är det ur säkerhetsynpunkt nödvändigt att ha dubbla utsignaler för att garantera att inte styrd utrustning skenar vid ett eventuellt driftfel. Joystick JH levereras som standard med en utsignal per axel, men kan också levereras med dubbla utsignaler varav den ena är inverterad. På så vis skall summan av utsignalerna i normalfallet alltid vara 0V. Även enklare typ med en utsignal och en lägesbrytare finns tillgängligt.

0-5VDC eller CAN-bus?

Joystick JH levereras som standard med 0,5–4,5 VDC utgång/axel. Användningen av CAN-bus blir dock allt mer utbredd, speciellt i fordon. Fördelen med att koppla joysticken direkt in på CAN-bus är bland annat att färre analoga och digitala I/O-portar krävs i maskinen, vilket betyder färre kablar samt kostnads- och utrymmesbesparingar. Därför finns också olika CAN-bus-interface som tillval till joystick JH.

En, två eller fler axlar?

Joystick JH levereras som standard med en eller två axlar. Önskas fler kan dessa med fördel integreras som funktioner i styrgreppet. STIGAB marknadsför ett brett urval av både linjära Halleffekt-baserade givare, såväl som strömställare för att tillgodose ert behov av funktionalitet. Bland annat finns som standard ett Halleffekt-baserat tumhjul för t.ex. rotortilt, minijoystick för rotortilt eller proportional styrning av hydraulik.

Dimensioner

Exempel på standardkonfigurationer som vi levererar (klicka för större bilder):

jh_b jh_bs

JH-0011: Tvåaxlig joystick utan styrgrepp eller kula. 0,5-4,5 VDC utgång

jh_c jh_cs

JH-0010: Enaxlig joystick med kula. 0,5-4,5 VDC utgång

jh_d jh_ds

JH-0005: Tvåaxlig joystick med monterat styrgrepp typ G3-0101. 0,5-4,5 VDC utgång

JHT_Z-Axis_Picture_A

JHT: 2–3-axlig joystick

67B

67B: Fleraxlig joystick med tryck och vridströmställare, halleffekt

67A

67A: Fleraxlig joystick, halleffekt

JHM

JHM: Fleraxlig joystick

HTLT4-0002_RGB2

HTLT-4: Fleraxlig minijoystick med tryckfunktion

HTL-4

HTL-4: Fleraxlig minijoystick

T4

T4: Joystickströmställare, 4-pos, 1 pol mom

t4_ny_sq

T5: Joystickströmställare, 5-pos, 1 pol mom

T8

T8: Joystickströmställare, 8-pos, 1 pol mom