Halleffekt

På STIGAB har vi både omkopplare och joystick med halleffektsensorer. En omkopplare kommer att ge en utsignal (på – av) medan en joystick ger en proportionell utsignal beroende på hur långt magneten rör sig från halleffektsensorn. Gemensamt för en halleffektprodukt är den långa livslängden.


Läs mer

Mer information om Halleffekt

Halleffekt kan beskrivas som ett fenomen där strömförande ledare i magnetfält får en potentialskillnad (hallspänning) vinkelrätt mot strömriktningen. Effekten är uppkallad efter den amerikanske fysikern Edwin Hall, som upptäckte effekten 1879. Halleffektgivare kan mäta magnetfält och de används tillsammans med magneter som kontaktlösa givare, vilket kan ge en joystick upp till 10 miljoner cykler i livslängd då det är beröringsfritt.

Vanligast är att våra halleffekt sensorer kräver en 5V matning där utsignalen blir 90% (0.5V till 4.5V) men vi kan även programmera sensorerna att ge den utsignal profil ni önskar i er applikation. Det går även att använda dubbla hall-effekt sensorer för att få redundans, detta för att kunna möta ISO 13849 - IEC 61508  med säkerhetsnivåer upp till PLd eller SIL 2.

Du vet väl att …

… de produkter vi visar på webbplatsen bara är ett urval av vad vi kan erbjuda? Hör gärna av dig om du saknar något eller har några funderingar.

Stigab Stig Ödlund AB
Lunastigen 3, 141 44 Huddinge
Tel: 08-97 09 90
E-post
apartmentsmartphoneclock