Så jobbar vi

Stigab är med dig hela vägen från idé till leverans och uppföljning. Lär dig mer om hur vi arbetar och vilka olika steg som vi vet krävs för en lyckad leverans.

Vi finns med er hela vägen, från idé till leverans

Det kan vara mycket att behöva ta hänsyn till när det gäller att välja rätt komponenter. Många gånger kan det dessutom finnas flera olika svar på en och samma utmaning. För att presentera den optimala lösningen ger vi oss därför gärna in i processen i ett tidigt skede. Och vi lämnar den inte förrän du har fått precis det du behöver.

Behovsanalys

Allt vi på Stigab gör bygger på kunskap. För att ligga steget före strävar vi alltid efter ökad specialistkunskap som vi ständigt bygger på genom kompetensutveckling och att ha en kundanpassad inställning till våra uppdrag. Vi lär våra partners det vi kan, och de lär oss på motsvarande sätt. Våra kunder är experter på sin miljö och kravbild, vilket gör att det är i dialogen och kundmötet som den bästa grunden för just er lösning läggs.

Ekonomiska ramar

Det är inte alltid som en billig lösning är den bästa lösningen! Utifrån den genomförda behovsanalysen i varje projekt kan vi på Stigab föra dialog med er om olika för- och nackdelar med olika alternativa produkter. På detta vis säkerställer vi att ni får den bästa komponentkostnaden i kombination med övriga aspekter såsom montage, livslängd, kvalité och känslomässiga.

Personlig support

Hos oss jobbar du med samma person från ditt projekts början till slut, oavsett det gäller tekniska eller kommersiella frågor. Allt för att de skall vara enkelt för dig som kund att veta vem du skall vända dig till.

Logistiklösningar

Kostnad ligger inte enbart i produkten. Stigab kan hjälpa er med logistiklösningar såsom lagerhållning och sampackning av flera produkter mm. Låt oss titta på bästa lösningen för just er.

Ergonomi

En otroligt viktig punkt för att operatörer inte skall drabbas av förslitningsskador och samtidigt få ett så smidigt flöde i det dagliga arbetet som möjligt. Våra leverantörer specialiserar sig på att designa komponenter och lösningar med bästa ergonomi med användaren i fokus.

Kvalité

STIGAB representerar marknadsledande tillverkare av elektromekaniska komponenter. Vår kundfokus är skandinaviska företag som söker produkter för krävande tillämpningar och kundanpassade lösningar. Vår kompetens hjälper kunden i valet av produkt, eller lösning, hela vägen från idé till produktion.
- Vi prioriterar kundfokus, håller givna löften och visar engagemang.
- Vi tar eget ansvar, ger feedback och engagerar oss i ständiga förbättringar.
Denna policy utgör ett åtagande för ledning och medarbetare att uppfylla kundkrav och gällande lagstiftning.

Standardprodukter

Från vår relativt stora leverantörsbas kan vi i många fall lösa behoven med en av våra standardprodukter. Med mindre anpassningar såsom t ex fjäderkraft i en joystick kan vi hitta den ”rätta känslan” som du söker. Vi har även möjlighet att anpassa standardprodukter med t ex olika kabellängd och/eller montering av kontaktdon.

Specialanpassning

I de fall där standardprodukten inte räcker till eller om du vill kombinera flera funktioner i ett och samma hölje, tittar vi gemensamt på vilka ändringar som krävs. I många fall kan vi kombinera olika befintliga lösningar för att dra nytta av kostnadsfördelarna. Med våra leverantörers erfarenhet kan vi föreslå vilka utvärderingstester som vi anser behövs för att säkra din produkts livslängd och kvalité. Vill du ha en annan känsla i en tryckknapp eller i rörelsen på en joystick, så har vi t ex många alternativa domer eller fjädrar för att känslan skall bli den rätta. Berätta vad du vill ha, så tittar vi gemensamt på alternativen för att hitta rätt anpassning.

Alternativa lösningar

Att stirra sig blind på en specifik produkt eller lösning kan göra att man missar något som kan vara till gagn i er applikation. Vi hjälper till att tänka lite annorlunda för att kanske addera funktion eller lösa mindre och störande ”problem”.

Prover

Med datablad och CAD ritningar kommer man långt, men du kan aldrig få den riktiga känslan som ett utvärderingsprov kan ge dig.

Datablad

För att säkerställa att produkten uppfyller era krav och att vi förstått era behov rätt, ser vi alltid till att du får ett underlag för godkännande. Detta oavsett om det är en standardprodukt eller en speciellt anpassad lösning för just er.

Ritningar

Vi kan tillhandahålla 2-D och 3-D ritningar i de flesta olika format för att ni så enkelt som möjligt skall kunna färdigställa era interna underlag.

[ubermenu config_id="main" menu="166"]
apartmentsmartphoneclock