Vårt miljöarbete

Vi på Stigab anser att miljöengagemang är en naturlig del i ett framgångsrikt företag.

Miljöpolicy

För att vara säkra på att de produkter vi distribuerar är tillverkade på ett miljömedvetet sätt strävar vi efter att alla våra tillverkare ska vara miljöcertifierade. Vi bibehåller också ett miljömedvetet tänkande genom att förmedla våra kunders miljökrav till tillverkarna.

På kontoret går allt papper som slängs till återvinning och vi återanvänder förpackningsmaterial och emballage. Vi försöker även minska pappersåtgången genom att eftersträva elektronisk kommunikation.

För att minska antalet varutransporter samordnar vi dem så långt som möjligt. Antalet transporter påverkas också av antalet reklamationer. Därför ställer vi höga krav på tillverkarna vad gäller produkternas kvalitet. Detta leder både till färre transporter och nöjdare kunder.

Arbetsmiljö

 • Vi arbetar för att alla ska trivas och känna sig trygga på arbetsplatsen genom årliga möten och anonyma enkäter.
 • Vi ser till att alla anställda har rätt arbetsredskap och vi förhåller oss till ett ergonomiskt arbetssätt genom att ha reglerbara stolar och bord.
 • Vi arbetar för hälsa och arbetsglädje genom att engagera medarbetare.
 • Vi riskbedömer kontinuerligt arbetsmiljön och vidtar förebyggande åtgärder.
 • Vi följer upp och utvärderar arbetsmiljöåtgärder för ständiga förbättringar.
 • Vi introducerar nya medarbetare i verksamheten inklusive i skyddsrutiner och i hälsoprogram.

Code of Conduct

Addtech, som är vårat moderbolag, har som mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och hög kvalité. Varje år producerar Addtech en hållbarhetsredovisning där hela koncernens resultat av CSR-arbetet redovisas. Sedan flera år tillbaka finns en uppförandekod (Code of Conduct) som du kan läsa mer om på Addtech’s hemsida. För att läsa mer om vår Code of Conduct, klicka här.

Miljöpåverkan

Eftersom vi inte har någon egen produktion har vi extra stort ansvar när det gäller leverantörer och transporter. Vårt miljöarbete här går främst åt att arbeta med miljömedvetna tillverkare och att tänka miljövänligt i samband med transporter och kontorsverksamhet som vi kan vara med och påverka.

Engagemang

 • Vi samarbetar aktivt med kunder och leverantörer gällande miljöfrågor.
 • Vi hushåller med energi och resurser samt prioriterar miljövänligare alternativ.
 • Vi följer lagstiftning och uppfyller kraven inom miljöområdet.
 • Vi strävar mot en hållbar utveckling genom att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
 • Vi tänker alltid på miljön vid eventuella val av tjänstebilar i form av bränslesnåla fordon.

Förbättringsarbete

Vi arbetar med ständiga förbättringar och med att minimera eventuella utsläpp och föroreningar. Vi ser till att återvinna papper och plast både på kontor och lager samt återanvänder förpackningsmaterial och emballage.

[ubermenu config_id="main" menu="166"]
Kontakt
Vi ser fram emot att prata med dig
Så jobbar vi
Skillnaden ligger i detaljerna
apartmentsmartphoneclock