Funktionell säkerhet

« Aktuellt
29 jun 2023

Vi vet att det finns många tillverkare där ute idag som fortfarande kämpar för att uppfylla de hårdare reglerna (EN 1175:2020 / ISO 13849) kring #Functionalsafety och vi hjälper ofta våra kunder att göra applikationer och maskiner säkrare genom att erbjuda data och produkter som uppfyller dessa krav. Syftet med funktionell säkerhet är att komma bort från oacceptabel risk för fysisk skada eller skada på människors hälsa direkt eller indirekt (genom skador på egendom eller miljö) och genom korrekt implementering av en eller flera automatiska skyddsfunktioner. Ett säkerhetssystem består av en eller flera säkerhetsfunktioner.

MTBF, eller Mean Time Between Failures, är ett viktigt tillförlitlighetsmått som mäter den genomsnittliga tiden mellan system- eller komponentfel. Detta ger värdefull information om din utrustnings tillförlitlighet och prestanda. MTBF tar hänsyn till den totala drifttiden och antalet fel som inträffar under den tiden.

B10- och B10d-värden är mått som används för att mäta tillförlitligheten hos ett system eller en komponent i termer av sannolikheten för fel. B10 är den punkt vid vilken 10 % av komponenterna i en population förväntas misslyckas, medan B10d är den punkt där 10 % av komponenterna i en population förväntas bli farliga och orsaka skada på antingen människor eller miljön.

B10- och B10d-värdena används vanligtvis tillsammans med MTBF för att ge en omfattande förståelse av tillförlitligheten hos ett system eller en komponent. MTBF ger viktig information om utrustningens övergripande tillförlitlighet, medan B10- och B10d-värdena ger insikt i sannolikheten för fel och konsekvenserna av detta fel. Genom att analysera och förstå dessa mätvärden kan du fatta välgrundade beslut om underhåll och tillförlitlighet för att säkerställa maximal drifttid och säkerhet för din utrustning. I slutändan är investeringar i tillförlitlighetsåtgärder avgörande för att säkerställa framgång och livslängd.

Är du osäker på vad alla dessa akronymer betyder när det handlar om tillförlitlighet och underhållsanalys?

MTTF, eller Mean Time To Failure, mäter den genomsnittliga tid som ett system eller en komponent fungerar innan den misslyckas. Detta är viktigt för att förutsäga när underhåll ska utföras för att undvika stillestånd.

MTTD, eller Mean Time To Detect, mäter hur lång tid det tar att upptäcka ett fel när det väl har inträffat. Detta är avgörande för att snabbt kunna identifiera problem och minimera stillestånd.

MTTR, eller Mean Time To Repair, mäter den genomsnittliga tid det tar att reparera ett felaktigt system eller en komponent. Detta är viktigt för att minimera stilleståndstiden och för att säkerställa att din utrustning är igång så snabbt som möjligt.

MTBF, eller Mean Time Between Failures, mäter den genomsnittliga tiden mellan system- eller komponentfel. Detta är användbart för att identifiera trender och bestämma din utrustnings övergripande tillförlitlighet.

Genom att förstå dessa akronymer och deras motsvarande mätvärden kan du fatta välgrundade beslut om underhåll och tillförlitlighet för att säkerställa att din utrustning fortsätter att fungera effektivt.

Letar du efter specifika produkter? Kolla in våra produkter här Produkter | STIGAB


« Tillbaka till Aktuellt
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

Nya serien 250
Läs mer
Verifiera den rätta säkerhetsnivån
Läs mer
APM Hexseal - Självlysande miljötätningar
Läs mer
apartmentsmartphoneclock