FAQ – Vanliga frågor om DIS sensorer

« Aktuellt
10 jun 2021

Vissa frågor förekommer oftare än andra. Här är en kort sammanställning av frågor som ofta dyker upp i samband med DIS sensorer. Även ett bra tillfälle att lära sig mer om vilka kundunika lösningar vi kan erbjuda!

Jag ser att lutningsgivare, accelerationssensorer och tiltswitchar har samma familjenamn (QG) i sin produktkod. Vad beror det på?

Tekniskt sett så är alla dessa sensorer tillverkade med accelerationschip som mäter g-kraft (gravitationskraft), därav ”G” i produktkoden.
En lutningsgivare mäter vinkeln i förhållande till horisonten där den imaginära linjen från jordens mittpunkt används som referens. Tiltsensorn använder sig av denna linje för att slå på/av när en viss vinkel är nådd och accelerationssensorn mäter g-kraft i form av gravitationskraft i den riktning som sensorn är påverkbar (1, 2 eller 3 axlar).

Kan jag få sensorer levererade med kundspecifik kabel, annan kabellängd och/eller med kontaktdon?

Ja det kan du! På vår hemsida hittar du standardversionerna av de olika sensorerna. Dessa sensorer är de vi föreslår i första hand om ni vill utföra initiala tester. Om du sedan behöver sensorer för serieproduktion (även i mindre volymer), så kan vi leverera kundanpassade versioner. DIS Sensors och STIGAB kan i princip erbjuda alla typer av kablar, kabellängder och kontaktdon. Kontakta oss gärna för en dialog om detta!

Kan jag få en sensor med annat mätområde än standard?

Ja, det är absolut inget problem. På vår hemsida hittar du DIS Sensors standardversioner och de är framför allt lämpliga för tester i er applikation. Vi kan leverera sensorer med i stort sett alla önskade mätområden och levererar gärna det när ni kommer till serieproduktion. Även mindre volymer kan kundanpassas. Kontakta oss gärna för en dialog om detta!

Kan jag beställa olika sensorer med analoga utsignaler?

Självklart!  På vår hemsida hittar du standardversionerna. De är framför allt lämpliga för initiala tester i er applikation.  Om ni sedan behöver en kundunik lösning för serieproduktion (även i mindre kvantiteter) så löser vi det.  Sensorerna från DIS kan i princip levereras med alla önskade analoga utsignaler, exempelvis 0-20mA, 0-5V, 1-9V, 0-10V etc. Hör gärna av er till STIGAB för en mer ingående dialog samt information om detta.

Är det möjligt att få sensorn med kundunikt hus?

Ja det går att lösa. På vår hemsida hittar du standardversionerna av de olika sensorerna. Dessa sensorer är de vi föreslår i första hand om ni vill utföra initiala tester. Om du sedan behöver sensorer för serieproduktion så kan vi tillsammans med DIS erbjuda kundanpassade versioner, exempelvis formgjutna hus eller maskinbearbetade genom svarvning och fräsning. Kontakta oss gärna för en dialog om detta!

Kan jag montera sensorn både horisontellt och vertikalt?

Ibland kan du det men oftast är det inte möjligt. Den korrekta monteringsmetoden är angiven i databladet i rutan till vänster om produktbilden.

Standardmontering:
1-axlig sensor från QG30-serien: horisontellt eller vertikalt
1-axlig sensor från QG65/76-serien: vertikalt
2-axlig sensor: horisontellt

Skulle det medföra ett problem i er applikation, vänligen kontakta oss. Ibland är det möjligt att anpassa sensorn för en annan monteringsmetod.

Centreringen av sensorn misslyckas. Vad kan det bero på?

Centreringsfunktionen är av säkerhetsskäl bara möjlig under den första minuten efter spänningsanslutning och i ytterligare 1 minut efter att en lyckad centrering genomförts. Centrering utförs genom att sensorn kopplas till den lösa ledning som hör till centreringsfunktionen. Därefter håller du denna ledning mot jord i minst 0,5 sekunder. Sensorn måste hinna uppmärksamma ändringen från lös ledning till jordning.

Utöver detta så har vissa sensorer (framför allt de som monteras horisontellt) ett centreringsområde som är begränsat till +/-5° i förhållande till horisonten för att förhindra att sensorn centreras exempelvis vid 30° lutning och därför inte kommer fungera som det är tänkt. Vertikalt monterade sensorer har ingen sådan begränsning och kan centreras över hela mätområdet på 360°. En eventuell begränsning av centreringsfunktionen är alltid specificerad i produktens datablad.


« Tillbaka till Aktuellt
Facebook Twitter Linkedin

Läs också

En steg för steg guide för pulsgivare på hjul
Läs mer
Behov av högre säkerhet?
Läs mer
Utforska Lairds nya hemsida!
Läs mer
apartmentsmartphoneclock