Joysticks och styrgrepp

Otto Excellence utvecklar 1-6 axliga joysticks för krävande applikationer så som mobil hydraulik, elektriska lyfthjälpmedel och militära försvarssystem. Flera varianter är kapslade enligt IP-64 eller IP68 och har de har extremt lång livslängd. Otto joystick är mekaniskt tåliga och synnerligen okänsliga för elektriska störningar.

Otto Hall-Effekt teknologi
Ett system bestående av rörliga magneter och en Hall-Effektsensorer utgör grunden i Ottos joystick. Efter slutmontage sker en automatiserad mätning av sensorernas utsignaler. Dess karaktäristik mäts vid olika temperaturer och loggas i ett inbyggt chip, vilken sedan under hela joystickens livslängd ger korrekt kompensering vid temperaturskillnader. Chipet kan också programmeras för att tillgodose kundönskemål på utgångssignal, om annan karaktäristik än linjär utsignal önskas. Till exempel gällande dödband, logaritmisk kurva eller signal vid max utslag.

Enkla, eller dubbla utgångssignaler?
I vissa applikationer är det ur säkerhetsynpunkt nödvändigt att ha dubbla utsignaler för att garantera att inte styrd utrustning skenar vid ett eventuellt driftfel.

Analog 0-5VDC eller CAN-bus?
Otto joysticks levereras som standard med 0,5–4,5 VDC utgång/axel. Användningen av CAN-bus blir dock allt mer utbredd, speciellt i fordon. Fördelen med att koppla joysticken direkt in på CAN-bus är bland annat att färre analoga och digitala I/O-portar krävs i maskinen, vilket betyder färre kablar samt kostnads- och utrymmesbesparingar. Därför finns också olika CAN-bus-interface som tillval.

JHT

JHT: 2–3-axlig joystick

68B

Joystick: 68B

60AD

60AD: Enaxlig joystick med pulsgivare och tryckströmställare

60A

60A: Enaxlig joystick med pulsgivare och tryckströmställare

JHS

JHS: Enaxlig joystick

HPW 2

HPW 2: Enaxlig paddel med analog/linjär utgång

HTWM

HTWM: Enaxlig rulle med analog/linjär utgång

HTW

HTW: Enaxlig rulle

HPW 1

HPW 1: Enaxlig vagga med analog/linjär utgång

U2

U2: Enaxlig vagga med analog/linjär utgång

HTL-2 puff

HTL-2: Enaxlig

JH

JH: Fleraxlig joystick för många funktioner

JHM

JHM: Fleraxlig joystick

HTL-4

HTL-4: Fleraxlig minijoystick

HJFC

HJFC: Fotpedal, kapslad

G3-00000 Bild

G3-0000: Fox Contourgrip

3J

3J: Handkontroll till fordonsdator

T4

T4: Joystickströmställare, 4-pos, 1 pol mom

t4_ny_sq

T5: Joystickströmställare, 5-pos, 1 pol mom

T8

T8: Joystickströmställare, 8-pos, 1 pol mom

G2 C Puff

G2 Commander: Kapslat Aluminiumgrepp

STG3

STG3: Styrgrepp ergonomiskt

G3-0360

G3-0360: Styrgrepp för två händer

G3-0100

G3-0100: Styrgrepp rakt med litet huvud

G3-0101

G3-0101: Styrgrepp rakt med stort huvud

G3-0230

G3-0230: Styrgrepp rakt

60C

60C: Tvåaxlig joystick med pulsgivare och tryckströmställare