Laird Technologies Tgon 9000: TIM Elektriskt ledande 15/500-1900 W/mK

 

Laird-tgon9000

Termiskt interfacematerial baserat på syntetisk grafit. I x/y-led har materialet 4 gånger högre värmeledningsförmåga än koppar.
Tgon 9000 är ultratunt och erbjuder enastående värmespridningsförmåga.
Materialet levereras i ark eller som pads enligt specifik ritning..

 

Produktfördelar
  • Hög termisk konduktivitet 500-1900W/mK
  • Reducerar hot-spots och jämnar ut temperatur 
  • Flexibel
  • Enkel att hantera i produktion
Applikationer – exempel
  • Portabla enheter
  • Displayer
  • Belysning
  • Telekom

Tillverkare: Laird

Produktdata

       
 Tgon 9017
 Tgon 9025
 Tgon 9040
 Tgon 9070
 Tgon 9100
 Tjocklek (mm)

 0,017

 0,025  0,04  0,07  0,1
 Värmeledning x/y-planet (W/mK)  1650~1900  1500~1700  1150~1400  700~1000  500~700
 Värmeledning i z-riktning (W/mk) 15  15  15  15  15
 
Standardark

180mm x 220mm

Tillhandahålls även som isolerad variant laminerad till polyesterfilm. Tgon 9000PA-serien med adhesiv på en sida.
Som option erbjuds “Envelopes Seal” – med tätade/isolerade kanter. Tgon 9000EPA

Datablad TGON_9000 

Tpli, Tflex, Tguard, Tputty

Tpli,Tflex,Tgard,Tputty: Termiskt ledande fyllningsmaterial

tputty506

Tputty 506: TIM Dispenserbar Gap-Filler 3.5W/mK

Tgard TNC-4

Tgard TNC-4: TIM Elektriskt isolerande 0.3 °C-cm²/W

Tgard400

Tgard 400 : TIM Elektriskt isolerande 0.42°C-cm2/W

Tgard 300

Tgard 300: TIM Elektriskt isolerande 0.50°C-cm2/W

Tgard 3000

Tgard 3000: TIM Elektriskt isolerande 0.55°C-cm2/W

Tgard K52

Tgard K52 : TIM Elektriskt isolerande 0.84°C-cm2/W

Tgard5000

Tgard 5000: TIM Elektriskt isolerande 2,58°C-cm2/W

Tgard500

Tgard 500 : TIM Elektriskt isolerande 3,21°C-cm2/W

Tgard20

Tgard 20: TIM Elektriskt isolerande 3,9°C-cm2/W

Tgard5000

Tgard 5000NT1: TIM Elektriskt isolerande och häftande

T-Gon 800 bild

Tgon 800: TIM Elektriskt ledande 0.42°C-cm2/W

Tflex P300

Tflex P300: TIM Gapfiller filmförstärkt 3.0W/mK

tflex SF800

Tflex SF800: TIM Gapfiller silikonfri med extremt hög termisk konduktivitet 7,8W/mK

cz400 2

CoolZorb 400-500-600: TIM/absorbent-hybrid 2,0 – 4,0W/mK