Tai-Shing SMT-3257: Solenoid Monostabil 32 x 57,2mm

t3257

Monostabila solenoider i cylinderformat chassi för universiellt bruk. Utmärkande för dessa solenoider är stor dragkraft även vid lång slaglängd. Varianter med andra drivspänningar, upp till 240 VAC och med returfjäder, finns tillgängligt som standard. Solenoiderna kan mot förfrågan levereras i kundanpassade utföranden.

Tekniska data

Vikt: 295 gram
Vikt kärna: 70 gram
Dimensioner: 32 x 57.2 mm

Artikelnummer och dimensioner

   
Drivspänning för
Typ
Resistans (Ohm)
100% drift:
50% drift:
25% drift:
10% drift:
SMT-3257S12-AA
14.4
12
17
24

38

SMT-3257S24-AA
57.6
 24
34
48

76

SMT-3257S48-AA
  230.4
 48
68
96

152

t3257_s

Typ
Resistans (Ohm)
100% drift:
50% drift:
25% drift:
10% drift:
 
SMT-3257L12-AA
14.4
12
17
24
38
SMT-3257L24-AA
57.6
24
 34
 48
76
SMT-3257L48-AA
 230.4
48
 68
96
152

t3257_s2


Kraft/väg-diagram

t3257_s3

T-1130

SMT-1130: Solenoid Monostabil 11 x 30,5mm

T-1325

SMT-1325: Solenoid Monostabil 12,7 x 26,2mm

SMO-1632S

SMT-1632: Solenoid Monostabil 16 x 32 mm

T-1939

SMT-1939: Solenoid Monostabil 20 x 39,3 mm

T-2551

SMT-2551: Solenoid Monostabil 25,4 x 50,8mm

T-3864

SMT-3864: Solenoid Monostabil 38,1 x 64 mm

O-0415

SMO-0415: Solenoid Monostabil Open Frame 08 x 10 x 15mm

O-0521

SMO-0521: Solenoid Monostabil Open Frame 10,7 x 12,45 x 20,7mm

O-0420

SMO-0420: Solenoid Monostabil Open Frame 11 x 12,2 x 20mm

O-0520

SMO-0520: Solenoid Monostabil Open Frame 13 x 16 x 20mm

O-0630

SMO-0630: Solenoid Monostabil Open Frame 16 x 19,2 x 29,5 mm

smo-0837L

SMO-0837: Solenoid Monostabil Open Frame 20 x 26 x 37mm

O-1037

SMO-1037: Solenoid Monostabil Open Frame 20 x 26 x 37mm

O-1040

SMO-1040: Solenoid Monostabil Open Frame 24 x 29 x 40mm

O-1253

SMO-1253: Solenoid Monostabil Open Frame 27 x 30 x 53 mm

O-1564

SMO-1564: Solenoid Monostabil Open Frame 30 x 38 x 64mm

solenoid-Rotary_puff

SMTR-4025: Solenoid Monostabil Vridande 40x25mm