SMT-1350: Solenoid Monostabil 13 x 52,1mm

t1350

Monostabila solenoider i cylinderformat chassi för universiellt bruk. Utmärkande för dessa solenoider är stor dragkraft även vid lång slaglängd. Varianter med andra drivspänningar, upp till 240 VAC och med returfjäder, finns tillgängligt som standard. Solenoiderna kan mot förfrågan levereras i kundanpassade utföranden.

Tekniska data

Vikt: 100 gram
Vikt kärna: 10 gram
Dimensioner: 13 x 52.1 mm

Artikelnummer och dimensioner

   
Drivspänning för
Typ
Resistans
(Ohm)
100% drift:
50% drift:
25% drift:
10% drift:
SMT-1350S12-AA
SMT-1350S24-AA
SMT-1350S48-AA
24
96
384
12
24
48

17
34
68

24
48
96

38
76
152

t1350_s

Typ
Resistans
(Ohm)
100% drift:
50% drift:
25% drift:
10% drift:
SMT-1350L12-AA
SMT-1350L24-AA
SMT-1350L48-AA
24
96
384
12
24
48
17
34
68
24
48
96
38
76
152

t1350_s2


Kraft/väg-diagram

t1350_s3