Laird Technologies ECCOSORB: Mikrovågsabsorbenter

 

eccosorb

Mikrovågsabsorbenter med elektriska- och/eller magnetiska egenskaper som gör att materialet absorberar mikrovågsenergi i ett eller flera band. Materialet är speciellt lämpligt i applikationer där man behöver reducera ytströmmar, eller reflektioner i metallytor. Vanligast användningsområdet är i locket på kretskortsskärmningar och som terminering av mikrovågsledare.

Sortimentet omfattar ett stort antal varianter. Några exempel:
  • ECCOSORB BSR – Bredbandsabsorbent för dämpning av reflexer i skärmningar. Gummimattor med järnpulverfyllning med/utan självhäftande adhesiv.
  • ECCOSORB MCS – Ytströmsabsorbenter inom området 800MHz – 6GHz. Gummimattor med järnpulverfyllning med/utan självhäftande adhesiv.
  • ECCOSORB BSR – Mikrovågsabsorberande skumplast. Skummad Uretan belagd med elektriskt absorberande material.
  • ECCOSORB MF – Magnetiskt grundmaterial för tillverkning av absorbenta delar, tex termineringskilar till vågledare
  • ECCOSORB HR – Bredbandsdämpande skummad Uretan.
  • ECCOSORB AN – Multilayer absorbenter av skummad Uretan.
  • COOLZORB serien – Hybrid termisk/EMI absorbenter. Fungerar både som en värmeledande gap-filler och absorbent av vågenergi. 
cz400 2

CoolZorb 400-500-600: TIM/absorbent-hybrid 2,0 – 4,0W/mK