Vätskekylning: Kylplattor

meccal

Det mest effektiva sättet att hantera överskottsvärme från elektriska och elektroniska komponenter är att ta hjälp av vätska för värmetransporten. Jämfört med ett luftkylt system med motsvarande prestanda kan måtten hos ett vätskebaserat system hållas nere till en bråkdel. Kylplattorna kan utformas med olika teknik beroende på applikation och kylmedia.

 

Några typer av kylplattor:

  • ”Embedded tube” är den vanligaste typen av kylplattor. Koppar, aluminium eller rostfria rör försänkta i en aluminiumplatta.
  • ”Gun drilled” hålborrade aluminiumplattor för applikationer där en kosteffektiv lösning är viktig.
  • “Cab brazed” CAB-lödda kylplattor för mer extrema krav och lösningar. Ger möjlighet att optimera flödesdynamik och kylprestanda.
  • ”Fusion” den senaste tekniken som styrd av kunders behov och önskemål är under ständig utveckling. Här erbjuds möjlighet att kombinera olika material och optimera teknik och lösningar i kylplattor på ett sätt som hittills inte varit möjligt. Med denna avancerade teknik kan de flesta avancerade behov tillgodoses.

Kataloglänk

Teknisk info

image001

Kylflänsar: Clip System

img-estruso

Kylflänsar: Extruderade profiler

profilmecc

Kylflänsar: Profilmecc