MeccAL Kylflänsar: Clip System

image001

 

Kombinationen specifikt extruderade profiler och clips används ofta för att kyla kretskortmonterade komponenter med TO-220, TO-247 och liknade kapslingar.

Clipsmontaget erbjuder fördelar framför klassiskt skruvmontage, både vad gäller termiskt effektivitet och ur produktionsperspektiv.

Ett antal standardprofiler och tillhörande clips finns tillgängliga.

img-estruso

Kylflänsar: Extruderade profiler

meccal

Vätskekylning: Kylplattor

profilmecc

Kylflänsar: Profilmecc