Laird Technologies BMI-S: Kretskortsskärmningar

 

bmi-s

STIGAB marknadsför ett brett sortiment kretskortsskärmningar av fabrikat Laird. Sortimentet omfattar endels-, tvådels (ram/lock) och kundanpassade former.

Endels kretskortsskärmning

Idealiskt i applikationer där låg kostnad har prioritet och det inte finns något egentligt behov av senare access.

Två-dels kretskortsskärmning

Speciellt lämpliga för där det finnas ett behov av att inspektera, eller reparera komponenter i efterhand. Locken fäster med hullingar i ramen som löds på kretskortet. Efter genomförd inspektion/mätning/reparation snäppas locket enkelt tillbaka på ramen. Locken levereras normalt omonterade i påse. Ramarna levereras normalt bandade på rulle för automatisk montering (Pick and Place).

Skärmbox (skärmburkar, skärmkannor) för kretskort finns i följande varianter
  • BMI-S, En- och tvådels standardskärmningar för ytmontage (Bandade på rulle).
  • EZ-peel SMD, “Konservburkslock” med möjlighet till öppning. Återförslutning sker med tejp eller lödning.
  • 97-2000, Formbara ramar levereras i raka längder. Locken har fjäderkant och formas till önskad storlek.
  • Helt kundanpassade varianter i form och footprint. Skärmburk (skärmboxar) för kretskort

Länk till produktkatalog (pdf)