Laird Technologies Tgard K52 : TIM Elektriskt isolerande 0.84°C-cm2/W

Tgard K52

Elektriskt isolerande och termiskt ledande högpresterande termiskt interfacematerial bestående av en polyimidfilm (Kapton).belagd med phase change material med keramiska partiklar.

T-gard K52 sänker påtagligt den termiska impedansen även vid måttlig inspänning. Material smälter vid 52°C och skapar en mycket bra termisk koppling mellan ytorna. T-gard K52 är en produkt med mycket bra balans mellan de olika egenskaperna, termisk ledning, elektrisk isolation och motstånd mot mekanisk genomträngning.

Produktfördelar
  • Hög elektrisk isolation, 4-9kVAC
  • Motståndskraftigt mot mekanisk genomträngning
  • Låg termisk resistans även vid clipsmontering med relativt låg inspänningskraft
Applikationer – exempel
  • Audioapplikationer
  • Kraftmoduler
  • Switchade kraftaggregat

Tillverkare Laird

Tekniska data

Tgard K52-1
Tgard K52-2
Tgard K52-3
Material Keramiskt PCM på polyimidfilm (Kapton) Keramiskt PCM på polyimidfilm (Kapton Keramiskt PCM på polyimidfilm (Kapton
Breakdown voltage 4200 VAC 7800 VAC 9000 VAC ASTM D149
Tjocklek PCM 0,051mm 0,076mm 0,102mm ASTM D374
Tjocklek basfilm 0,025mm 0,05mm 0,076mm ASTM D374
Phase change temperatur 52°C 52°C 52°C
Temperaturområde -60°C – 150°C -60°C – 150°C -60°C – 150°C
Termisk resistans @ 69kPa (10psi) 0,90 °C-cm2/W 1,48 °C-cm2/W 2,13 °C-cm2/W
Termisk resistans @ 345kPa (50psi) 0.84 °C-cm2/W 1,42 °C-cm2/W 2,00 °C-cm2/W
Termisk resistans @ 2758kPa (400psi) 0.84 °C-cm2/W 1,42 °C-cm2/W 1,94 °C-cm2/W

Kan levereras i ett antal T0-standardpads eller enligt ritning

Adhesiv på en sida möjligt på begäran

 

Tpli, Tflex, Tguard, Tputty

Tpli,Tflex,Tgard,Tputty: Termiskt ledande fyllningsmaterial

tputty506

Tputty 506: TIM Dispenserbar Gap-Filler 3.5W/mK

Tgard TNC-4

Tgard TNC-4: TIM Elektriskt isolerande 0.3 °C-cm²/W

Tgard400

Tgard 400 : TIM Elektriskt isolerande 0.42°C-cm2/W

Tgard 300

Tgard 300: TIM Elektriskt isolerande 0.50°C-cm2/W

Tgard 3000

Tgard 3000: TIM Elektriskt isolerande 0.55°C-cm2/W

Tgard5000

Tgard 5000: TIM Elektriskt isolerande 2,58°C-cm2/W

Tgard500

Tgard 500 : TIM Elektriskt isolerande 3,21°C-cm2/W

Tgard20

Tgard 20: TIM Elektriskt isolerande 3,9°C-cm2/W

Tgard5000

Tgard 5000NT1: TIM Elektriskt isolerande och häftande

T-Gon 800 bild

Tgon 800: TIM Elektriskt ledande 0.42°C-cm2/W

Laird-tgon9000

Tgon 9000: TIM Elektriskt ledande 15/500-1900 W/mK

Tflex P300

Tflex P300: TIM Gapfiller filmförstärkt 3.0W/mK

tflex SF800

Tflex SF800: TIM Gapfiller silikonfri med extremt hög termisk konduktivitet 7,8W/mK

cz400 2

CoolZorb 400-500-600: TIM/absorbent-hybrid 2,0 – 4,0W/mK