Optiska filter

EMI / RFI skärmning av displayer!

4 oktober 2016 | Tekniska artiklar

Behov av att EMI/RFI-skärma displayer finns i dag i en mängd sammanhang. Några självklara exempel är militära, medicinska och flygapplikationer.
Att skärma displayer har tidigare alltid inburit att man hårt fått kompromissa vad gäller den optiska läsbarheten. Moderna material och tekniker ger dock nya möjligheter med avseende på avstörning, läsbarhet, reflexer och okänslighet för växlande temperatur med tillhörande kondens- och isbildnings-problem.

Traditionellt har skärmning av displayer, fönster och bildskärmar utförts med kopparnät som elektriskt förbundits med apparathöljet för att ge en obruten bur runt objektet.
På senare tid, i takt med ökande krav, har denna typ av enklare nätlösningar i de flesta fall inte uppfyllt användarnas önskemål om god läsbarhet. Upplösningen hos skärmade displayer och arbetsstationer har följt i stort sett samma ökningstakt som på PC-sidan. Leverantörerna tillhandahåller paneler med allt högre upplösning och användarnas krav ökar.

Läs mer om EMI-skärmning av displayer i vår tekniska artikel!