Tillbehör till bland annat strömställare

flipguard_closed_lo

FG: Flippskydd

rotaboot

Tätning för vridströmställare: Gummitätning

bushseal2

Bussningstätning: Gummitätning

vippbootgrupp

Tätning för vippströmställare: Gummiöverdrag

pushbootgrupp

Tätning för tryckströmställare: Gummiöverdrag

boot_group_rgb

Tätning för tryckströmställare: Gummiöverdrag

rocker_boot

Tätning för vaggströmställare: Gummiöverdrag

tg-00001_w_toggle

TG: Vippskydd