solenoid_grupp

Solenoider

Tai-Shing är specialiserade på högkvalitativa solenoider för 0-15mm slaglängd och krafter upp till 2000 gram. Det är också främst inom detta arbetsområde som solenoiden utgör en kostnadseffektiv och praktisk lösning för att generera rörelser (För längre slaglängder eller större krafter är i allmänhet motorer, pneumatik, eller hydraulik att föredra).

Produktprogrammet omfattar dragande, skjutande och vridande solenoider.
Dessa kan delvis ha monostabil funktion eller bistabil funktion.
Vi kan enkelt kundanpassa utförandet i form av returfjäder, kontaktering, kärnans utformning, samt fästhålens placering och storlek.

Nedan finner du solenoiderna sorterade efter typ och storlek.

solenoid-keep_fril

SMOK-0730L: Solenoid Bistabil 14x16x30mm

T-1130

SMT-1130: Solenoid Monostabil 11 x 30,5mm

T-1325

SMT-1325: Solenoid Monostabil 12,7 x 26,2mm

SMO-1632S

SMT-1632: Solenoid Monostabil 16 x 32 mm

T-1939

SMT-1939: Solenoid Monostabil 20 x 39,3 mm

T-2551

SMT-2551: Solenoid Monostabil 25,4 x 50,8mm

T-3257

SMT-3257: Solenoid Monostabil 32 x 57,2mm

T-3864

SMT-3864: Solenoid Monostabil 38,1 x 64 mm

O-0415

SMO-0415: Solenoid Monostabil Open Frame 08 x 10 x 15mm

O-0521

SMO-0521: Solenoid Monostabil Open Frame 10,7 x 12,45 x 20,7mm

O-0420

SMO-0420: Solenoid Monostabil Open Frame 11 x 12,2 x 20mm

O-0520

SMO-0520: Solenoid Monostabil Open Frame 13 x 16 x 20mm

O-0630

SMO-0630: Solenoid Monostabil Open Frame 16 x 19,2 x 29,5 mm

smo-0837L

SMO-0837: Solenoid Monostabil Open Frame 20 x 26 x 37mm

O-1037

SMO-1037: Solenoid Monostabil Open Frame 20 x 26 x 37mm

O-1040

SMO-1040: Solenoid Monostabil Open Frame 24 x 29 x 40mm

O-1253

SMO-1253: Solenoid Monostabil Open Frame 27 x 30 x 53 mm

O-1564

SMO-1564: Solenoid Monostabil Open Frame 30 x 38 x 64mm

solenoid-Rotary_puff

SMTR-4025: Solenoid Monostabil Vridande 40x25mm