: Sensata automaattisulakkeet

KLIXON® automaattisulakkeet ovat kompakteja ja kevyitä suojalaitteita. Ne on suunniteltu toistuvaan toimintaan estämään ylivirrat ja oikosulut. Virheellisten katkaisujen eliminoimiseksi automaattisulakkeisiin on rakennettu terminen suojaus, joka sallii jonkin verran hetkellistä ylivirtaa. Rakenne on iskuja ja tärinää kestävä.

Automaattisulakkeen ytimenä on bi-metallijousi. Kun nimellisvirta ylittyy, bimetallijousi lämpenee ja alkaa vääntyä. Mikäli ylirtatilanne kestää pidempään tai on huomattavan suuri, jousi ei enää muodosta sähköistä virtapiiriä. Mikäli asennuspaikaan lämpötila huomattavasti poikkeaa 25° C:sta on se syytä huomioida mitoituksessa. Nämä arvot käyvät ilmi kunkin automaattisulakkeen kuormituskäyrästä.

KLIXON® automaattisulakkeet ovat saatavana sekä automaattipalautteisena että manuaalisesti nollattavana. Jotkin manuaalisesti nollattavista automaattisulakkeista tarjoavat turvaominaisuuden, jolla koskettimet vaoidaan pakottaa avautumaan manuaalisesti. Koskettimet pysyvät auki kunnes ne painiketta painamalla suljetaan.

Mallisto:

MS 3320
MS 14105
M 5809/1

MS 14154
MS 14153

MS 24571
MS 25361

MS 24509
MS 24510

automats_grupp

Hydraulisk automatsäkring; ap; up; serie 202

AP / UP (Serie 202): Breaker with magnetic circuit protection

SNAPAK rocker switch

SNAPAK: Magneettiset virtasuojat

Puff 3SB

3SB: Sensata automaattisulake

Puff 6752

6752: Sensata 6752 automaattisulakkeet

Puff 2TC

2TC: Sensata automaattisulake

Puff 7274 7277

7274 & 7277: Sensata automaattisulake

Puff 6TC

6TC: Sensata kolmivaiheinen automaattisulake