Tai-Shing SMOK-0730L: Solenoid, Bistabil, Open Frame 14x16x30mm

smok_0730L_color

 

Bistabila solenoider i D-format chassi för universiellt bruk. Utmärkande för dessa solenoider är stor dragkraft även vid lång slaglängd. Varianter med andra drivspänningar, upp till 240 VAC och med returfjäder, finns tillgängligt som standard. Solenoiderna kan mot förfrågan levereras i kundanpassade utföranden. Bistabila solenoider fungerar enligt följande: Spolen spänningssätts -> Kärnan dras in. Därefter hålls kärnan fast i indraget läge av den permanentmagnet som finns monterad i solenoidens chassi. Hållkraften, tillika permanentmagnetens inverkan på dragkraften hos solenoiden framgår i kraft/väg diagrammet. För att frigöra kärnan krävs att spolen spänningsätts med motsatt polaritet. Därefter kan kärnan dras ut/tillbaka med hjälp av en returfjäder. Bistabila solenoider är speciellt lämpliga i batterimatade och andra applikationer där ingen strömförbrukning accepteras för att hålla solenoiden i draget läge.

Tekniska data

Vikt: 34 gram
Vikt kärna: 8 gram
Dimensioner: 14 x 16 x 30 mm

Artikelnummer och dimensioner

Drivspänning för
Skjutande typ Resistans (Ohm) 60% drift: 30% drift: 15% drift: 10% drift:
SMOK-0730L4.8AA 7.5 6 8.7 12.2 15
SMOK-0730L9.5AA 30 12 17.4 24.5 30
SMOK-0730L19-AA 120 24 34.8 49 60
SMOK-0730L38AA 480 48 69.6 98 120