Tai-Shing SMO-0420: Solenoid Monostabil Open Frame 11 x 12,2 x 20mm

o0420

Monostabila solenoider i D-format chassi för universiellt bruk. Utmärkande för dessa solenoider är stor dragkraft även vid lång slaglängd. Varianter med andra drivspänningar, upp till 240 VAC och med returfjäder, finns tillgängligt som standard. Solenoiderna kan mot förfrågan levereras i kundanpassade utföranden.

Tekniska data

Vikt: 8 gram
Vikt kärna: 2 gram
Dimensioner: 20 x 10 x 12,2 mm

Artikelnummer och dimensioner

   
Drivspänning för
Skjutande typ
Resistans (Ohm)
100% drift:
50% drift:
25% drift:
10% drift:
SMO-420S12-AA SMO-420S24-AA SMO-420S48-AA
120 480 1920
12 24 48
17 34 68
24 48 96

38 76 152

o0420_s


Dragande typ
Resistans (Ohm)
100% drift:
50% drift:
25% drift:
10% drift:
SMO-420L12-AA SMO-420L24-AA SMO-420L48-AA
120 480 1920
12 24 48
17 34 68
24 48 96
38 76 152

o0420_s2


Kraft/väg-diagram

o0420_s3

T-1130

SMT-1130: Solenoid Tubular 11 x 30,5mm

T-1325

SMT-1325: Solenoid Tubular 12,7 x 26,2mm

SMO-1632S

SMT-1632: Solenoid Tubular 16 x 32 mm

T-1939

SMT-1939: Solenoid Tubular 20 x 39,3 mm

T-2551

SMT-2551: Solenoid Tubular 25,4 x 50,8mm

T-3257

SMT-3257: Solenoid Monostabil 32 x 57,2mm

T-3864

SMT-3864: Solenoid Tubular 38,1 x 64 mm

O-0415

SMO-0415: Solenoid Open Frame 08 x 10 x 15mm

O-0521

SMO-0521: Solenoid Open Frame 10,7 x 12,45 x 20,7mm

O-0520

SMO-0520: Solenoid Open Frame 13 x 16 x 20mm

O-0630

SMO-0630: Solenoid Open Frame 16 x 19,2 x 29,5 mm

smo-0837L

SMO-0837: Solenoid Open Frame 20 x 26 x 37mm

O-1037

SMO-1037: Solenoid Open Frame 20 x 26 x 37mm

O-1040

SMO-1040: Solenoid Open Frame 24 x 29 x 40mm

O-1253

SMO-1253: Solenoid Open Frame 27 x 30 x 53 mm

O-1564

SMO-1564: Solenoid Open Frame 30 x 38 x 64mm

solenoid-Rotary_puff

SMTR-4025: Solenoid Monostabil Vridande 40x25mm