Grayhill 67C: (Svenska) Fleraxlig joystick med pulsgivare och tryckströmställare, halleffekt