Laird Technologies HFA, HFB: (Svenska) Ferriter för kabelmontage

HZ, HI, LI, MI, HF

HZ,HI,LI,MI,HF: (Svenska) EMC-filter för kretskortsmontage