Laird Technologies HZ, HI, LI, MI, HF: (Svenska) EMC-filter för kretskortsmontage

HFA, HFB

HFA,HFB: (Svenska) Ferriter för kabelmontage